10 bước để lắp đặt loa

FBShare
Ghi nhớ trang

Bước 1 – Xác định âm hình (Image)
Bài nhạc sử dụng: A Song for You, Jacintha/J. Monteiro Trio, First Impression Music

Bước 2 – Xác định chiều cao của âm trường (Soundstage)
Bài nhạc sử dụng: Peace in the Heart, FIM SuperSounds! III, First Impression Music

Bước 3 – Điều chỉnh độ thăng bằng của âm trường (soundstage)
Bài nhạc sử dụng: La Campanella, SuperSounds FIM! III, First Impression Music

Bước 4 – Tương quan chiều sâu trong âm trường
Bài nhạc sử dụng: Canon in D, This is K2HD Sound! First Impression Music

Bước 5 – Độ nhấn của dải mid (midrange attack) và độ động (dynamics)
Bài nhạc sử dụng: Vivaldi Concerti con molto Strumenti RV560, Ensemble Matheus

Bước 6 – Bộ đồng (brass), tiết tấu (rhythm) và nhịp độ (pacing)
Bài nhạc sử dụng: Hernando’s Hideaway, Ros on Broadway, First Impression Music

Bước 7 – Cân bằng âm trầm và tần số cắt
Bài nhạc sử dụng: Sway, Michael Gold, First Impression Music

Bước 8 – Lực dộng (punch) và độ động của tiếng bass
Bài nhạc sử dụng: Don’t Crash the Ambulance, Shangri-La, Mark Knopfler

Bước 9 – Cân bằng âm trầm và sự đảo phách (syncopation)
Bài nhạc sử dụng: Moonglow, Happy lớp phủ, Shota Osabe Piano Trio, FIM

Bước 10 – Tối đa mức trầm sâu của tiếng bass điện tử
Bài nhạc sử dụng: No Sanctuary Here, Roadhouses and Automobiles, Chris Jones, Stockfisch Records

10 bước để lắp đặt loa

10 bước để lắp đặt loa

10 bước để lắp đặt loa

10 bước để lắp đặt loa

10 bước để lắp đặt loa

10 bước để lắp đặt loa

10 bước để lắp đặt loa

10 bước để lắp đặt loa

10 bước để lắp đặt loa

10 bước để lắp đặt loa

Theo NgheNhinVN