10 màn hình chính điện thoại đẹp nhất năm 2011

FBShare
Ghi nhớ trang

Trang web MyColorscreen – 1 trang web mà người dùng chia sẻ có thể màn hình chính của smartphone và tablet của mình – đã bình chọn ra 10 màn hình chính đẹp nhất năm 2011 và tất cả trong số đó đều thuộc về hệ điều hành Android.

1. For Science – JOP (Android)

2. MultiHome – Filip (Android)

3. Marvel VS Capcom – Max (Android)

4. Geek Screen – Mfadzil (Android)

5. Minimal as Usual – Jason J (Android)

6. Welcome to Web 2.5 – Peachanan (Android)

7. Social Screen 2-21 – James Grassmyer (Android)

8. Storm – Filip (Android)

9. Beta – Kenny Ng (Android)

10. Simplistic – Paulo Cardoso (Android)

Theo MyColorcsreen Blog