+ Gói Nhạc Chọn Lọc

+ Đĩa CD Gốc

+ Danh Mục Nghe Nhạc

+ Thiết Bị Âm Thanh

+ Danh Mục Thông Tin

Furutech iHP-35 1m3

FBShare
Ghi nhớ trang

iHP-35 is terminated at both ends with a Furutech rhodium –plated 3.5mm stereo connector
Cable length: 130cm (4.1ft) or 300 cm (9.5ft) For ULTRASONE PRO line series (PROline2500, PROline750, PROline650, PROline550), ULTRASONE PRO Series (PRO2900, PRO2500, PRO900, PRO750, PRO650, PRO550, DJ1 PRO), SONY MDR-Z1000.

ihp35